Winnaars Saskia Stuivelingprijs

Prijs 2020: niet uitgereikt.

Prijs 2019: Menno van den Bos (Vrij Nederland). Lofredenaar: Winnie Sorgdrager.

Prijs 2018: Jan van de Streek (hoogleraar Fiscaal Concernrecht, Universiteit van Amsterdam). Juryrapport. Lofredenaar: Ben Knapen

Prijs 2017: niet uitgereikt.

Prijs 2016: Saskia van Westhreenen (Leeuwarder Courant). Juryrapport. Lofredenaar Arie Slob