Vondeling- en Stuivelingprijs ingrijpend vernieuwd

Persbericht 4 november 2021
De Nederlandse prijzen voor politieke journalistiek, de Anne Vondelingprijs en de Saskia Stuivelingprijs, hebben een nieuwe opzet gekregen. De prijzen gelden vanaf vandaag voor alle, dus ook audiovisuele en digitale, vormen van politieke journalistiek. De Saskia Stuivelingprijs voor politieke journalistiek op regionale en lokale schaal wordt hoger dan voorheen en gelijk aan de Vondelingprijs. Het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs heeft onlangs hiertoe besloten.

In de vernieuwde opzet zal de stichting de prijzen jaarlijks uitreiken aan personen ‘die met regelmatige publicaties in media nieuwe inzichten en heldere analyses hebben gegeven van politieke en bestuurlijke processen en structuren in Nederland op nationaal, regionaal of lokaal niveau.

Er zal jaarlijks één winnaar zijn van de Anne Vondelingprijs, voor publicaties op nationale schaal, en één winnaar van de Saskia Stuivelingprijs voor publicaties met een regionale of lokale doelgroep. Onder publicaties verstaat de stichting dus ook radio- en tv-uitzendingen, podcasts en internetpublicaties. De jury kan in de persoon van één journalist ook een hele redactie lauweren. Voor beide prijzen geldt dat de winnaar wordt beloond met een bedrag van € 2.500 en een beeldje.

De inzendtermijn opent jaarlijks op 1 december van het jaar waarover de prijs wordt uitgereikt. Dus vanaf a.s. 1 december zijn inzendingen mogelijk voor de prijzen over 2021. De inzendtermijn sluit twee maanden later, op 31 januari 2022. Deze prijzen zullen op woensdag 23 maart 2022 worden uitgereikt door de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp.