Prijzen voor politieke journalistiek 2021 voor De Correspondent en de Stentor

Den Haag, 7 maart 2022

De Anne Vondelingprijs 2021 voor politieke journalistiek op nationale schaal is toegekend aan Jesse Frederik van het online-platform De Correspondent. De Saskia Stuivelingprijs 2021 voor politieke journalistiek op regionale en lokale schaal is voor Gep Leeflang van dagblad de Stentor. Er zijn eervolle vermeldingen van de jury voor De Groene Amsterdammer en voor RTV Purmerend.

Anne Vondelingprijs

Jesse Frederik van De Correspondent krijgt de prijs voor zijn artikelenreeks over de toeslagenaffaire. Deze kwestie domineert al enige jaren het binnenlands politieke debat. De jury prijst de wijze waarop Frederik in zijn stukken de ontstane knoop heeft trachten te ontwarren, waarbij hij soms dwars tegen de stroom in ging. Hij houdt in zijn scherpe analyses alle spelers de spiegel voor, inclusief de media die zo’n belangrijke rol in de toeslagenaffaire speelden.

Saskia Stuivelingprijs

De jury heeft de Saskia Stuivelingprijs voor regionale en lokale politieke journalistiek toegekend aan Gep Leeflang van het dagblad de Stentor. Hiermee wil de jury haar waardering uitspreken voor de onverschrokken en vasthoudende wijze waarop Leeflang maandenlang de discutabele bestuurscultuur in de gemeente Epe in al zijn facetten in talloze artikelen wist vast te leggen. Dat hij veelal in zijn eentje te werk ging en de tegenwerking van de gemeente Epe trotseerde beschouwt de jury als een extra verdienste.

Eervolle vermeldingen

De jury heeft ook twee eervolle vermeldingen toegekend. De eerste gaat naar de redacteuren Karlijn Saris en Coen van de Ven van het weekblad De Groene Amsterdammer voor hun artikel ‘Misogynie als politiek wapen’ waarin zij de benadering en bejegening van vrouwen in de politiek aan de orde stelden. Zij deden dit op basis van gesprekken met betrokkenen, maar vooral ook door middel van zeer gedegen dataonderzoek dat hun verhaal een nieuwe en indringende dimensie gaf.

De eervolle vermelding in het kader van de Saskia Stuivelingprijs heeft de jury gegeven aan de redactie van RTV Purmerend voor de wijze waarop eind vorig jaar verslag is gedaan van de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. Tientallen vrijwilligers hebben een mammoetklus geklaard door met professioneel gemaakte radio- en televisie-uitzendingen de campagne en de verkiezingen te verslaan waardoor de lokale democratie in de moeilijke coronatijd dichter bij de burgers werd gebracht.

Uitreiking

De prijzen zullen dit jaar worden uitgereikt door Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. Dat vindt plaats op woensdag 23 maart 2022 om 17.00 uur in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Jury

De jury van de prijzen bestond dit jaar uit Mark Kranenburg (voorzitter), Wimar Bolhuis, Bert van den Braak, Lout Donders, Sharon Gesthuizen en Clairy Polak.