Toespraken bij prijsuitreiking over 2019

Tijdens de uitreiking van de Anne Vondelingprijs en de Saskia Stuivelingprijs over 2019 hebben de lofredenaar, Winnie Sorgdrager, en de winnaars uitgebreid stilgestaan bij de stand van de politieke journalistiek.

Winnie Sorgdrager

Petra de Koning

Menno van den Bos