Prijzen voor politieke journalistiek 2022 voor Gerard Beverdam (Nederlands Dagblad) en RTV Noord

De prijsuitreiking was op 22 maart 2023 in Nieuwspoort. Lees hier

Persbericht over de prijzen over 2022:

De Anne Vondelingprijs 2022 voor de beste politieke journalistiek op nationaal niveau is toegekend aan Gerard Beverdam, redacteur van het Nederlands Dagblad. Volgens de jury heeft Beverdam in zijn analyses, ’bewezen in duidelijke taal en zonder vooringenomenheid kwesties die in Den Haag en in het land spelen te kunnen duiden’.

In haar rapport merkt de jury op dat de winnaar zijn stukken schrijft ‘met een groot gevoel voor context en historie waardoor de lezer altijd wel iets leert van zijn bijdragen’.  De jury: ‘Dat Beverdam dit doet voor een krant met een uitgesproken christelijke identiteit en niet schroomt politici uit de christelijke hoek aan te spreken, zorgt voor een frisse en soms verrassende kijk’.

Een eervolle vermelding in het kader van de Anne Vondelingprijs heeft de jury gegeven aan Lamyae Aharouay van NRC voor haar werk als presentator en initiatiefnemer van de podcast Haagse Zaken. ‘Zij heeft deze weten te ontwikkelen tot een vaste informatiebron voor politiek geïnteresseerden, maar ook en vooral voor groepen die daarvóór niet geïnteresseerd waren in politiek. Daartoe behoren met name jongeren’, aldus de jury.

Saskia Stuivelingprijs voor RTV Noord

De jury heeft de Saskia Stuivelingprijs voor regionale en lokale politieke journalistiek toegekend aan Tristan Braakman en Mario Miskovic van RTV Noord. Zij krijgen de prijs voor de wijze waarop zij vanuit Den Haag verslag hebben gedaan van de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. Zij hebben hun jarenlang opgebouwde deskundigheid in de Groninger gaskwestie tijdens de enquête volledig benut.

De jury zegt voorts ‘de brede aanpak’ in hun verslaggeving te waarderen. ‘Zij waren niet alleen op tv te zien, maar bedienden hun publiek eveneens via een liveblog, zelfstandige artikelen op de website en twitter. Hiermee was RTV Noord in Groningen, maar ook in andere regio’s, leidend en is dit nieuwskanaal onmisbaar in de verslaggeving over de parlementaire enquête’’, aldus de jury.

Jury

De jury van de prijzen bestond dit jaar uit Mark Kranenburg (voorzitter), Wimar Bolhuis, Bert van den Braak, Kathalijne Buitenweg, Clairy Polak en Hetty van Rooij.

Financiële begunstigers van de prijzen

De Anne Vondelingprijs en de Saskia Stuivelingprijs worden financieel mogelijk gemaakt door

  • de Algemene Rekenkamer
  • Rabobank
  • uitgeverij Prometheus

en door de Haagse publicaffairsbureaus

– Meines, Holla en Partners
– The Hague Corporate Affairs

– Schinkelshoek & Verhoog.