Organisatie

Stichting Anne Vondelingprijs

Opgericht 9 januari 1981 door J.M. den Uyl

Doelstelling, statuten en uitleg

De Stichting Anne Vondelingprijs heeft tot doel ‘de bevordering van critische en helder geschreven politieke journalistiek’. (Artikel 2 van de statuten.) Oorspronkelijk was de hieraan gekoppelde prijs uitsluitend bedoeld voor in druk verschenen artikelen. In 2017 is ‘de Saskia Stuivelingprijs verbonden aan de Anne Vondelingprijs’ ingesteld. Deze Stuivelingprijs was aanvankelijk bedoeld voor journalistiek werk met een ‘innovatief karakter’.

In het najaar van 2021 heeft het bestuur besloten de prijzen te vernieuwen. De prijzen gelden nu voor alle, dus ook audiovisuele en digitale, vormen van politieke journalistiek. In de vernieuwde opzet reikt de stichting de prijzen jaarlijks uit aan personen ‘die met regelmatige publicaties in media nieuwe inzichten en heldere analyses hebben gegeven van politieke en bestuurlijke processen en structuren in Nederland op nationaal, regionaal of lokaal niveau.(Artikel 3 van de statuten.)

Er is jaarlijks één winnaar zijn van de Anne Vondelingprijs, voor publicaties op nationale schaal, en één winnaar van de Saskia Stuivelingprijs voor publicaties met een regionale of lokale doelgroep.

Werkwijze

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een jury van ten minste drie vakbekwame personen samen die onafhankelijk van het bestuur de winnaars kan selecteren.

De jury beraadslaagt onafhankelijk van het bestuur van de stichting en zij besluit over het toekennen van de prijzen zonder ruggespraak met het bestuur. Een lid van de jury kan niet tevens lid van het bestuur van de stichting zijn.

Financiën en begunstigers

De stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Het RSIN-nummer is 816046153.
In 2021 zijn de financiële begunstigers van de stichting

  • de Rabobank
  • de Algemene Rekenkamer
  • uitgeverij Prometheus

en de Haagse PR-bureaus

  • Meines, Holla en Partners
  • Schinkelshoek & Verhoog
  • The Hague Corporate Affairs

Nieuwe sponsors zijn welkom.

Bank: IBAN: NL15 INGB 0004 8534 36
BIC: INGBNL2A

Bestuur

Jan Schinkelshoek, voorzitter
Pieter Maessen, secretaris
Jonathan Vondeling, penningmeester
Carla Hoetink, lid
Peter Rehwinkel,
lid
Aukje van Roessel,
lid
Roos den Uyl
, lid

Jury

De jury voor de prijs over 2023 bestaat uit:

Mark Kranenburg, voorzitter, voorheen chef Haagse redactie en commentator van NRC Handelsblad
Wimar Bolhuis, hoofdeconoom Ecorys, docent Universiteit Leiden en fellow Montesquieu Instituut
Anne Bos, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit en fellow Montesquieu Instituut
Kathalijne Buitenweg, staatsraad in de advisering van de Raad van State, voormalig lid van het Europees Parlement en de Tweede Kamer
Hans Laroes, journalist, oud-hoofdredacteur NOS-Journaal/NOS-Nieuws, oud-voorzitter Raad voor de Journalistiek
Hetty van Rooij, journalist, voormalig chef parlementaire redactie VNU, correspondent Brussel van de Gemeenschappelijke Pers Dienst en lid hoofdredactie Eindhovens Dagblad.

Juryvoorzitters in het verleden

2014 – 2019 Roel Janssen
2013            Johan Remkes
2009-2012  Thom de Graaf
2007-2008  Hans Dijkstal
2003-2006  Harry van Wijnen
1999-2002 Max de Bok
1998           Hedy d’Ancona
1994-1997 Joop van den Berg
1991-1993 Saskia Stuiveling

Contactgegevens

Postadres:
Stichting Anne Vondelingprijs
p/a Leeuwerikplein 6
2566 JX Den Haag
E-mail secretariaat: secretaris@annevondelingprijs.nl

Administratieve gegevens

Bank: IBAN: NL15 INGB 0004 8534 36
BIC: INGBNL2A
KvK-nummer: 41152085
RSIN: 816046153