Organisatie

Stichting Anne Vondelingprijs

Opgericht 9 januari 1981 door J.M. den Uyl

Doelstelling, statuten en uitleg

De Stichting Anne Vondelingprijs heeft tot doel ‘de bevordering van critische en helder geschreven politieke journalistiek’. (Artikel 2 van de statuten.) Oorspronkelijk was de hieraan gekoppelde prijs bedoeld voor ‘door een Nederlander in de Nederlandse Pers geschreven artikelen of reeksen van artikelen…’ (Artikel 3).
In zijn vergadering van 23 november 2009 heeft het voltallige bestuur van de stichting besloten artikel 3 van de statuten als volgt uit te leggen:

  • Het bestuur wil het begrip geschreven artikelen of reeksen van artikelen ook van toepassing verklaren op voor het internet gepubliceerde artikelen. Aan de schrijver van de artikelen op het internet stelt het bestuur dezelfde eisen als aan artikelen in de gedrukte pers, namelijk: professionaliteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid. Bovendien beperkt de prijs zich tot op zichzelf staande geschreven journalistieke artikelen.
  • Het bestuur wil de begrippen Nederlander en Nederlandse Pers als volgt uitleggen: artikelen die door een individuele journalist, of door een duo, oorspronkelijk in de Nederlandse taal zijn geschreven.

Werkwijze

Het bestuur van de stichting stelt een jury van ten minste drie vakbekwame personen samen die onafhankelijk van het bestuur de winnaars kan selecteren.
De prijzen gaan steeds over het voorgaande kalenderjaar. Dus in 2021 reikt de stichting prijzen uit voor werk dat in 2020 in verschenen.

Financiën en begunstigers

De stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Het RSIN-nummer is 816046153.
In 2021 zijn de financiële begunstigers van de stichting

  • de Algemene Rekenkamer

en de Haagse PR-bureaus

  • Meines, Holla en Partners
  • Schinkelshoek & Verhoog
  • The Hague Corporate Affairs

Nieuwe sponsors zijn welkom.

Bank: IBAN: NL15 INGB 0004 8534 36
BIC: INGBNL2A

Bestuur

Jan Schinkelshoek, voorzitter
Pieter Maessen, secretaris
Jonathan Vondeling, penningmeester
Roos den Uyl, lid
Aukje van Roessel, lid
vacature

Jury

Mark Kranenburg, voorzitter, voorheen chef Haagse redactie en commentator van NRC Handelsblad
Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de universiteit van Maastricht en verbonden aan het Montesquieu Instituut
Sharon Gesthuizen, directeur Art & Design aan de kunsthogeschool ArtEZ Arnhem en voormalig lid van de Tweede Kamer voor de SP
Sywert van Lienden*, bestuursadviseur en ondernemer
Clairy Polak, journalist, presentator van tv- en radioprogramma’s.

*teruggetrokken

Juryvoorzitters in het verleden

2014 – 2019 Roel Janssen
2013            Johan Remkes
2009-2012  Thom de Graaf
2007-2008  Hans Dijkstal
2003-2006  Harry van Wijnen
1999-2002 Max de Bok
1998           Hedy d’Ancona
1994-1997 Joop van den Berg
1991-1993 Saskia Stuiveling

Contactgegevens

Postadres:
Stichting Anne Vondelingprijs
p/a Leeuwerikplein 6
2566 JX Den Haag
E-mail secretariaat: secretaris@annevondelingprijs.nl

Administratieve gegevens

Bank: IBAN: NL15 INGB 0004 8534 36
BIC: INGBNL2A

KvK-nummer: 41152085

RSIN: 816046153