Inzending voor prijzen over 2023 geopend

Ook in deze periode van ingrijpende politieke ontwikkelingen nodigt de Stichting Anne Vondelingprijs iedereen uit om voordrachten te doen voor journalisten die onderscheiden zouden kunnen worden met de Anne Vondelingprijs of de Saskia Stuivelingprijs. De eerste onderscheiding is voor politiek op nationale schaal, de tweede voor politiek op regionale en lokale schaal.

Opnieuw komen dit jaar ook tv-, radio- en internetpublicaties en podcasts voor de prijzen in aanmerking. De inzending is nu geopend voor producties die zijn verschenen (of nog verschijnen) in het jaar 2023.

Inzichten en analyses

De Stichting Anne Vondelingprijs reikt de prijzen jaarlijks uit aan personen ‘die met regelmatige publicaties in media nieuwe inzichten en heldere analyses hebben gegeven van politieke en bestuurlijke processen en structuren in Nederland op nationaal, regionaal of lokaal niveau.De jury kan in de persoon van één journalist ook een hele redactie lauweren.

Voor beide prijzen geldt dat de winnaar wordt beloond met een beeldje van Anne Vondeling of Saskia Stuiveling Vondeling en een – bescheiden – geldbedrag. Ook kan de jury ‘eervolle vermeldingen’ toekennen. Boeken komen niet voor de prijs in aanmerking.

De prijzen zullen op woensdag 20 maart 2024 in Nieuwspoort worden uitgereikt door de Vice-President van de Raad van State, Thom de Graaf.

Inzenden

Het staat iedereen vrij personen voor een prijs voor te dragen. Journalisten kunnen ook hun eigen werk inzenden. Alle voordrachten en inzendingen dienen uiterlijk 31 januari 2024 te zijn gedaan via het adres inzendingen@annevondelingprijs.nl.

Audiovisuele inzendingen kunnen worden ingezonden via www.wetransfer.com. Audiobestanden dienen te worden ingezonden als MP3.
Videobestanden als MP4, M4V of AVI met de gangbare codes MPEG-4, H.264, H.265. Zie eventueel ook https://www.annevondelingprijs.nl/de-prijs/procedure/ over de wijze van inzenden.

Jury

De jury voor de prijzen over 2023 bestaat uit

  • Mark Kranenburg, voorzitter, voorheen chef Haagse redactie en commentator van NRC Handelsblad
  • Wimar Bolhuis, hoofdeconoom Ecorys, docent Universiteit Leiden en fellow Montesquieu Instituut
  • Anne Bos, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit en fellow Montesquieu Instituut
  • Kathalijne Buitenweg, staatsraad in de advisering van de Raad van State, voormalig lid van het Europees Parlement en de Tweede Kamer
  • Hans Laroes, journalist, oud-hoofdredacteur NOS-Journaal/NOS-Nieuws, oud-voorzitter Raad voor de Journalistiek
  • Hetty van Rooij, journalist, voormalig chef parlementaire redactie VNU, correspondent Brussel van de Gemeenschappelijke Pers Dienst en lid hoofdredactie Eindhovens Dagblad.