Inzenden mogelijk voor prijzen voor politieke journalistiek over 2022

Den Haag, 5 december 2022

Van 5 december 2022 tot en met 31 januari 2023 is het mogelijk inzendingen te doen voor de prijzen voor politieke journalistiek in Nederland. Het gaat om de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek op nationale en de Saskia Stuivelingprijs voor politieke journalistiek op lokale en regionale schaal.

Opnieuw komen dit jaar ook tv-, radio- en internetpublicaties en podcasts voor de prijzen in aanmerking. De inzending is geopend voor producties die zijn verschenen in het jaar 2022.

De Stichting Anne Vondelingprijs reikt de prijzen jaarlijks uit aan personen ‘die met regelmatige publicaties in media nieuwe inzichten en heldere analyses hebben gegeven van politieke en bestuurlijke processen en structuren in Nederland op nationaal, regionaal of lokaal niveau.

Er is jaarlijks één winnaar van de Anne Vondelingprijs, voor publicaties op nationale schaal, en één winnaar van de Saskia Stuivelingprijs voor publicaties met een regionale of lokale doelgroep. Onder publicaties verstaat de stichting dus ook radio- en tv-uitzendingen, podcasts en internetpublicaties. De jury kan in de persoon van één journalist ook een hele redactie lauweren. Voor beide prijzen geldt dat de winnaar wordt beloond met een bedrag van € 2.500 en een beeldje. Ook kan de jury ‘eervolle vermeldingen’ toekennen. Boeken komen niet voor de prijs in aanmerking.

De prijzen zullen op woensdag 22 maart 2023 worden uitgereikt door de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn.

Inzenden

Journalisten kunnen hun eigen werk of dat van collega’s nomineren. Ook andere personen staat het vrij journalisten voor een prijs voor te dragen. Alle voordrachten en inzendingen dienen uiterlijk 31 januari 2023 te zijn gedaan via het adres inzendingen@annevondelingprijs.nl.

Audiovisuele inzendingen kunnen worden ingezonden via www.WeTransfer.com. Audiobestanden dienen te worden ingezonden als MP3.
Videobestanden als MP4, M4V of AVI met de gangbare codes MPEG-4, H.264, H.265. Zie eventueel ook https://www.annevondelingprijs.nl/de-prijs/procedure/ over de specificaties.

Jury

De jury voor de prijzen over 2022 bestaat uit

  • Mark Kranenburg (voorzitter), voorheen chef Haagse redactie en commentator van NRC Handelsblad;
  • Wimar Bolhuis, hoofdeconoom Ecorys, docent Universiteit Leiden en fellow Montesquieu Instituut;
  • Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis (Maastricht) en verbonden aan het Montesquieu Instituut;
  • Kathalijne Buitenweg, Staatsraad in de advisering van de Raad van State, voormalig lid van het Europees Parlement en de Tweede Kamer;
  • Clairy Polak, journalist, presentator van tv- en radioprogramma’s.