Saskia Stuiveling

Saskia Stuiveling
Saskia Stuiveling

Mr. drs. Saskia Stuiveling werd in 1945 geboren als dochter van de dichter en hoogleraar letterkunde Garmt Stuiveling en de schrijfster Thilde van Vierssen Trip. Zij was staatssecetaris van Binnenlandse Zaken (1981-1982) en vanaf 1984 lid van de Algemene Rekenkamer. Vanaf 1999 tot haar pensionering in 2015 was ze de eerste vrouwelijke president van dit Hoge College van Staat. Met vaak kritische rapporten die de Rekenkamer uitbracht, droeg zij sterk bij aan het prestige van dat instituut. Bij haar pensionering heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Stuiveling Open Data Award ingesteld, een jaarlijkse prijs voor een publieke of private partij die op een innovatieve manier open data inzet voor maatschappelijke vraagstukken. Na haar overlijden roemde de Algemene Rekenkamer haar ‘fabelachtige energie, dossierkennis en caleidoscopische belangstelling’.

De buste van Saskia Stuiveling is gemaakt door Jeroen Spijker

Een expert uit de internationale accountantswereld, Jules Muis, prees na haar overlijden Stuivelings ‘relativeringsvermogen en haar doe-maar-gewoon spreektaal’. Hij schreef: ‘Wat een kanjer van een president hebben we aan Saskia Stuiveling gehad. Geïnspireerde vernieuwingsdrang, met beide benen op de grond. Ze heeft veel nieuwe ideeën geëxporteerd naar de EU (waar diezelfde ideeën niet altijd even goed vielen in de pluche kamers van meer traditionele Rekenkamers) en naar Luxemburg, bij de Europese Rekenkamer. (…) Onder haar leiding pionierde de Algemene Rekenkamer ook met het afgeven van de ‘nationale verklaring’, met haar bijtende externe en interne verantwoordingsaspecten en zelfzuiverende werking.’

Saskia Stuiveling was van de van 1991 tot 1993 juryvoorzitter van de Anne Vondelingprijs en van 2008 tot 2017 voorzitter van het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs.