Procedure

Deelname aan de prijzen is eenvoudig. Iedereen kan kandidaten voor de prijzen voordragen bij het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs. Dat kan met behulp van een e-mail naar inzendingen@annevondelingprijs.nl. Het bestuur legt alle voordrachten voor aan de jury.

Het staat journalisten vrij om hun eigen werk voor te dragen en het bestuur nodigt journalisten uitdrukkelijk uit dat te doen. Daarnaast komen voordrachten vaak van hoofdredacties of van collega’s van journalisten. Ook het bestuur en de jury van de stichting kunnen kandidaten voor de prijzen voordragen.

Het bestuur van de stichting stelt een jury van ten minste drie vakbekwame personen samen die onafhankelijk van het bestuur de winnaars kan slecteren.

De prijzen gaan steeds over het voorgaande kalenderjaar. Dus in 2021 reikt de stichting prijzen uit voor werk dat in 2020 in verschenen. De ingezonden artikelen moeten verschenen zijn in een dag- of weekblad, in een ander tijdschrift of op digitale media. Bij deze laatste categorie gaat het vooral om reguliere media die hun positie in de samenleving hebben verworven.