Procedure voor inzenden

Deelname aan de prijzen is eenvoudig. Iedereen kan kandidaten voor de prijzen voordragen bij het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs. Dat kan met behulp van een e-mail naar inzendingen@annevondelingprijs.nl. Het bestuur legt alle voordrachten voor aan de jury, met uitzondering van voordrachten die evident niet voor een prijs in aanmerking komen.

Het staat journalisten vrij om hun eigen werk voor te dragen en het bestuur nodigt journalisten nadrukkelijk uit dat te doen. Daarnaast komen voordrachten vaak van hoofdredacties of van collega’s van journalisten. Bij een voordracht van een journalist voor een oeuvreprijs, is het gewenst aan aantal typerende publicaties van die journalist mee te zenden.
Ook het bestuur en de jury van de stichting kunnen kandidaten voor de prijzen voordragen.

Wij sturen als reactie op elke inzending binnen een week een ontvangstbevestiging. Mocht u die niet ontvangen, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur, Pieter Maessen, op 06 – 2278 0688 of via secretaris@annevondelingprijs.nl.

De mogelijkheid publicaties voor te dragen begint jaarlijks op 1 december en eindigt twee maanden later, op of omstreeks 31 januari. De winnaars worden begin maart bekendgemaakt en de prijsuitreiking is gewoonlijk op de derde woensdag van maart.

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een jury van ten minste drie vakbekwame personen samen die onafhankelijk van het bestuur de winnaars kan selecteren.

Technische specificaties

Alle inzendingen en voordrachten kunnen worden gezonden naar inzendingen@annevondelingprijs.nl.

Teksten kunnen als pdf of met een internetlink worden ingezonden.
Audiovisuele inzendingen kunnen worden ingezonden via WeTransfer.com of met een openbare internetlink.
Audiobestanden kunnen worden ingezonden als MP3.
Videobestanden als MP4, M4V of AVI met de gangbare codes MPEG-4, H.264, H.265.
Het gaat erom  dat we de bestanden gemakkelijk toegankelijk maken voor de juryleden. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met secretaris@annevondelingprijs.nl.

Criteria

De jury kent de prijzen toe aan personen ‘die met regelmatige publicaties in media nieuwe inzichten en heldere analyses hebben gegeven van politieke en bestuurlijke processen en structuren in Nederland op nationaal, regionaal of lokaal niveau.

Er is jaarlijks één winnaar van de Anne Vondelingprijs, voor publicaties op nationale schaal, en één winnaar van de Saskia Stuivelingprijs voor publicaties met een regionale of lokale doelgroep.

Onder publicaties verstaat de stichting dus ook radio- en tv-uitzendingen, podcasts en internetpublicaties.

De jury kan in de persoon van één journalist ook een hele redactie lauweren.