De Saskia Stuivelingprijs

Dit is een aanmoedigingsprijs voor innovatieve, jonge of regionale journalisten die veelal buiten het blikveld van de landelijke media blijven. De prijs bestaat uit een persoonlijk aandenken en een bedrag van duizend euro.
De heet voluit ‘de Saskia J. Stuivelingprijs, verbonden aan de Anne Vondelingprijs’. Hij is in 2017 voor het eerst uitgereikt en vernoemd naar de voormalige president van de Algemene Rekenkamer die ook voorzitter is geweest van het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs. Ze overleed in 2017.

Wie was Saskia Stuiveling?