Anne Vondeling

Anne Vondeling als voorzitter van de Tweede Kamer gedurende de debatten over de Lockheedaffaire.

Dr. Anne Vondeling werd op 2 maart 1916 in het Friese Ooststellingwerf geboren als zoon van een boer. Hij was ruim dertig jaar Kamerlid. Dit lidmaatschap werd twee keer onderbroken voor een ministerschap (Landbouw en Financiën). Van 1972 tot 1979 was hij voorzitter van de Tweede Kamer. Hij was daar helemaal op zijn plaats en werd door iedereen gerespecteerd. Hij zette zich in voor een krachtig parlementair stelsel en schreef in 1976 het boek Tweede Kamer: lam of leeuw.

Op Vondelings initiatief kwam in Den Haag in 1973 de Commisie Duidelijke Taal tot stand. Dat was een gespreksgroep met onder meer vertegenwoordigers van enkele ministeries, de Raad van State, de Staten-Generaal, het Genootschap Onze Taal en de parlementaire pers. De commissie heeft het belang van helder taalgebruik op de agenda geplaatst. Ook latere Kamervoorzitters hebben zich hier steeds sterk voor gemaakt. Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer zei ooit: ‘Klare taal is een grondrecht.’

Vondeling stond bekend als ‘schoolmeester’ en bij hem was dat positief bedoeld. Hij was onafhankelijk en schonk veel aandacht aan de verbetering van de manier van werken van de Kamer. De vereenvoudiging van het taalgebruik hoorde daarbij. In 1976 heeft hij samen met de taalkundige Jan Renkema de troonrede in begrijpelijk Nederlands herschreven.

Een auto-ongeluk in België maakte op 22 november 1979 een eind aan zijn leven. Vondeling was toen lid en één van de vice-voorzitters van het eerste rechtstreeks gekozen Europees Parlement.