De prijzen

De Anne Vondelingprijs

De Anne Vondelingprijs is de prijs voor kritische, heldere, Nederlandstalige, politieke journalistiek. Hij wordt sinds 1981 jaarlijks uitgereikt aan een journalist die helder en begrijpelijk over politiek geschreven heeft. Dat kan de nationale of internationale politiek zijn. Maar het kan ook om regionale of plaatselijke politiek gaan.

De jury hanteert hierbij de volgende criteria:

  • in heldere en begrijpelijke taal gegeven inzicht in de politieke gang van zaken
  • reflectie op het politieke bedrijf
  • stilistische kwaliteit
  • vernieuwend genre
  • agenderend, een ander licht werpend op de politieke actualiteit
  • kritische observatie op het politieke systeem

De prijs is genoemd naar Anne Vondeling (1916 – 1979) die in zijn langdurige politieke werk altijd heeft benadrukt hoe belangrijk het is dat politici en journalisten heldere en toegankelijke taal gebruiken.

De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.500 en een bronzen beeldje van Anne Vondeling, gemaakt door Bep Sturm-Van de Bergh.

Wie was Anne Vondeling?

De Saskia Stuivelingprijs

Dit is een aanmoedigingsprijs voor innovatieve, jonge of regionale journalisten die veelal buiten het blikveld van de landelijke media blijven.
De heet voluit ‘de Saskia J. Stuivelingprijs, verbonden aan de Anne Vondelingprijs’. Hij is in 2017 voor het eerst uitgereikt en vernoemd naar de voormalige president van de Algemene Rekenkamer die ook voorzitter is geweest van het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs. Ze overleed in 2017.

Wie was Saskia Stuiveling?

Procedure

Deelname aan de prijzen is eenvoudig. Iedereen kan kandidaten voor de prijzen voordragen bij het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs. Dat kan met behulp van een e-mail naar inzendingen@annevondelingprijs.nl. Het bestuur legt alle voordrachten voor aan de jury.

Het staat journalisten vrij om hun eigen werk voor te dragen en het bestuur nodigt journalisten uitdrukkelijk uit dat te doen. Daarnaast komen voordrachten vaak van hoofdredacties of van collega’s van journalisten. Ook het bestuur en de jury van de stichting kunnen kandidaten voor de prijzen voordragen.

Het bestuur van de stichting stelt een jury van ten minste drie vakbekwame personen samen die onafhankelijk van het bestuur de winnaars kan slecteren.

De prijzen gaan steeds over het voorgaande kalenderjaar. Dus in 2021 reikt de stichting prijzen uit voor werk dat in 2020 in verschenen. De ingezonden artikelen moeten verschenen zijn in een dag- of weekblad, in een ander tijdschrift of op digitale media. Bij deze laatste categorie gaat het vooral om reguliere media die hun positie in de samenleving hebben verworven.