De prijs

De Anne Vondelingprijs is de prijs voor kritische, heldere, Nederlandstalige, politieke journalistiek.

Hij wordt sinds 1981 elk jaar kort voor de zomervakantie uitgereikt aan een journalist die helder en begrijpelijk over politiek geschreven heeft. Dat kan de nationale of internationale politiek zijn. Maar het kan ook om regionale of plaatselijke politiek gaan.

De jury let op zaken als:

  • reflectie op het politiek bedrijf;
  • kritisch observatievermogen;
  • professionaliteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid;
  • vernieuwing.

Iedereen kan nominaties indienen bij het bestuur van de stichting Anne Vondeling Prijs. Het gaat dan steeds om het afgelopen kalenderjaar. Artikelen moeten verschenen zijn in een dag- of weekblad, in een ander tijdschrift of op digitale media.. Bij deze laatste categorie gaat het vooral om reguliere media die hun positie in de samenleving hebben verworven.

De prijs is genoemd naar oud-minister Anne Vondeling (1916 – 1979). Vondeling is onder meer bekend door zijn strijd tegen de verloedering van de Nederlandse taal. Van 1972 tot kort voor zijn dood was hij voorzitter van de Tweede Kamer. Ook in die functie wees hij voortdurend op een correct taalgebruik.

Saskia J Stuivelingprijs
Deze aanmoedigingsprijs is bedoeld voor de stimulering van innovatieve, jonge of regionale journalisten die veelal buiten het blikveld van de landelijke media blijven.
De prijs die voluit ‘Saskia J. Stuivelingprijs, verbonden aan de Anne Vondeling prijs’ heet, is in 2017 voor het eerst uitgereikt en vernoemd naar Saskia J Stuiveling, oud-voorzitter van het bestuur van de AnneVondelingprijs stichting. Ze overleed in 2017.