Inzending voor prijzen over 2023 geopend

Ook in deze periode van ingrijpende politieke ontwikkelingen nodigt de Stichting Anne Vondelingprijs iedereen uit om voordrachten te doen voor journalisten die onderscheiden zouden kunnen worden met de Anne Vondelingprijs of de Saskia Stuivelingprijs. De eerste onderscheiding is voor politiek op nationale schaal, de tweede voor politiek op regionale en lokale schaal.

Opnieuw komen dit jaar ook tv-, radio- en internetpublicaties en podcasts voor de prijzen in aanmerking. De inzending is nu geopend voor producties die zijn verschenen (of nog verschijnen) in het jaar 2023.

Inzichten en analyses

De Stichting Anne Vondelingprijs reikt de prijzen jaarlijks uit aan personen ‘die met regelmatige publicaties in media nieuwe inzichten en heldere analyses hebben gegeven van politieke en bestuurlijke processen en structuren in Nederland op nationaal, regionaal of lokaal niveau.De jury kan in de persoon van één journalist ook een hele redactie lauweren.

Voor beide prijzen geldt dat de winnaar wordt beloond met een beeldje van Anne Vondeling of Saskia Stuiveling Vondeling en een – bescheiden – geldbedrag. Ook kan de jury ‘eervolle vermeldingen’ toekennen. Boeken komen niet voor de prijs in aanmerking.

De prijzen zullen op woensdag 20 maart 2024 in Nieuwspoort worden uitgereikt door de Vice-President van de Raad van State, Thom de Graaf.

Inzenden

Het staat iedereen vrij personen voor een prijs voor te dragen. Journalisten kunnen ook hun eigen werk inzenden. Alle voordrachten en inzendingen dienen uiterlijk 31 januari 2024 te zijn gedaan via het adres inzendingen@annevondelingprijs.nl.

Audiovisuele inzendingen kunnen worden ingezonden via www.wetransfer.com. Audiobestanden dienen te worden ingezonden als MP3.
Videobestanden als MP4, M4V of AVI met de gangbare codes MPEG-4, H.264, H.265. Zie eventueel ook https://www.annevondelingprijs.nl/de-prijs/procedure/ over de wijze van inzenden.

Jury

De jury voor de prijzen over 2023 bestaat uit

  • Mark Kranenburg, voorzitter, voorheen chef Haagse redactie en commentator van NRC Handelsblad
  • Wimar Bolhuis, hoofdeconoom Ecorys, docent Universiteit Leiden en fellow Montesquieu Instituut
  • Anne Bos, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit en fellow Montesquieu Instituut
  • Kathalijne Buitenweg, staatsraad in de advisering van de Raad van State, voormalig lid van het Europees Parlement en de Tweede Kamer
  • Hans Laroes, journalist, oud-hoofdredacteur NOS-Journaal/NOS-Nieuws, oud-voorzitter Raad voor de Journalistiek
  • Hetty van Rooij, journalist, voormalig chef parlementaire redactie VNU, correspondent Brussel van de Gemeenschappelijke Pers Dienst en lid hoofdredactie Eindhovens Dagblad.

Prijzen voor politieke journalistiek 2022 voor Gerard Beverdam (Nederlands Dagblad) en RTV Noord

De prijsuitreiking was op 22 maart 2023 in Nieuwspoort. Lees hier

Persbericht over de prijzen over 2022:

De Anne Vondelingprijs 2022 voor de beste politieke journalistiek op nationaal niveau is toegekend aan Gerard Beverdam, redacteur van het Nederlands Dagblad. Volgens de jury heeft Beverdam in zijn analyses, ’bewezen in duidelijke taal en zonder vooringenomenheid kwesties die in Den Haag en in het land spelen te kunnen duiden’.

In haar rapport merkt de jury op dat de winnaar zijn stukken schrijft ‘met een groot gevoel voor context en historie waardoor de lezer altijd wel iets leert van zijn bijdragen’.  De jury: ‘Dat Beverdam dit doet voor een krant met een uitgesproken christelijke identiteit en niet schroomt politici uit de christelijke hoek aan te spreken, zorgt voor een frisse en soms verrassende kijk’.

Een eervolle vermelding in het kader van de Anne Vondelingprijs heeft de jury gegeven aan Lamyae Aharouay van NRC voor haar werk als presentator en initiatiefnemer van de podcast Haagse Zaken. ‘Zij heeft deze weten te ontwikkelen tot een vaste informatiebron voor politiek geïnteresseerden, maar ook en vooral voor groepen die daarvóór niet geïnteresseerd waren in politiek. Daartoe behoren met name jongeren’, aldus de jury.

Saskia Stuivelingprijs voor RTV Noord

De jury heeft de Saskia Stuivelingprijs voor regionale en lokale politieke journalistiek toegekend aan Tristan Braakman en Mario Miskovic van RTV Noord. Zij krijgen de prijs voor de wijze waarop zij vanuit Den Haag verslag hebben gedaan van de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. Zij hebben hun jarenlang opgebouwde deskundigheid in de Groninger gaskwestie tijdens de enquête volledig benut.

De jury zegt voorts ‘de brede aanpak’ in hun verslaggeving te waarderen. ‘Zij waren niet alleen op tv te zien, maar bedienden hun publiek eveneens via een liveblog, zelfstandige artikelen op de website en twitter. Hiermee was RTV Noord in Groningen, maar ook in andere regio’s, leidend en is dit nieuwskanaal onmisbaar in de verslaggeving over de parlementaire enquête’’, aldus de jury.

Jury

De jury van de prijzen bestond dit jaar uit Mark Kranenburg (voorzitter), Wimar Bolhuis, Bert van den Braak, Kathalijne Buitenweg, Clairy Polak en Hetty van Rooij.

Financiële begunstigers van de prijzen

De Anne Vondelingprijs en de Saskia Stuivelingprijs worden financieel mogelijk gemaakt door

  • de Algemene Rekenkamer
  • Rabobank
  • uitgeverij Prometheus

en door de Haagse publicaffairsbureaus

– Meines, Holla en Partners
– The Hague Corporate Affairs

– Schinkelshoek & Verhoog.

Prijzen voor politieke journalistiek 2021 voor De Correspondent en de Stentor

Den Haag, 7 maart 2022

De Anne Vondelingprijs 2021 voor politieke journalistiek op nationale schaal is toegekend aan Jesse Frederik van het online-platform De Correspondent. De Saskia Stuivelingprijs 2021 voor politieke journalistiek op regionale en lokale schaal is voor Gep Leeflang van dagblad de Stentor. Er zijn eervolle vermeldingen van de jury voor De Groene Amsterdammer en voor RTV Purmerend.

Anne Vondelingprijs

Jesse Frederik van De Correspondent krijgt de prijs voor zijn artikelenreeks over de toeslagenaffaire. Deze kwestie domineert al enige jaren het binnenlands politieke debat. De jury prijst de wijze waarop Frederik in zijn stukken de ontstane knoop heeft trachten te ontwarren, waarbij hij soms dwars tegen de stroom in ging. Hij houdt in zijn scherpe analyses alle spelers de spiegel voor, inclusief de media die zo’n belangrijke rol in de toeslagenaffaire speelden.

Saskia Stuivelingprijs

De jury heeft de Saskia Stuivelingprijs voor regionale en lokale politieke journalistiek toegekend aan Gep Leeflang van het dagblad de Stentor. Hiermee wil de jury haar waardering uitspreken voor de onverschrokken en vasthoudende wijze waarop Leeflang maandenlang de discutabele bestuurscultuur in de gemeente Epe in al zijn facetten in talloze artikelen wist vast te leggen. Dat hij veelal in zijn eentje te werk ging en de tegenwerking van de gemeente Epe trotseerde beschouwt de jury als een extra verdienste.

Eervolle vermeldingen

De jury heeft ook twee eervolle vermeldingen toegekend. De eerste gaat naar de redacteuren Karlijn Saris en Coen van de Ven van het weekblad De Groene Amsterdammer voor hun artikel ‘Misogynie als politiek wapen’ waarin zij de benadering en bejegening van vrouwen in de politiek aan de orde stelden. Zij deden dit op basis van gesprekken met betrokkenen, maar vooral ook door middel van zeer gedegen dataonderzoek dat hun verhaal een nieuwe en indringende dimensie gaf.

De eervolle vermelding in het kader van de Saskia Stuivelingprijs heeft de jury gegeven aan de redactie van RTV Purmerend voor de wijze waarop eind vorig jaar verslag is gedaan van de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. Tientallen vrijwilligers hebben een mammoetklus geklaard door met professioneel gemaakte radio- en televisie-uitzendingen de campagne en de verkiezingen te verslaan waardoor de lokale democratie in de moeilijke coronatijd dichter bij de burgers werd gebracht.

Uitreiking

De prijzen zullen dit jaar worden uitgereikt door Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. Dat vindt plaats op woensdag 23 maart 2022 om 17.00 uur in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Jury

De jury van de prijzen bestond dit jaar uit Mark Kranenburg (voorzitter), Wimar Bolhuis, Bert van den Braak, Lout Donders, Sharon Gesthuizen en Clairy Polak.

Vondeling- en Stuivelingprijs ingrijpend vernieuwd

Persbericht 4 november 2021
De Nederlandse prijzen voor politieke journalistiek, de Anne Vondelingprijs en de Saskia Stuivelingprijs, hebben een nieuwe opzet gekregen. De prijzen gelden vanaf vandaag voor alle, dus ook audiovisuele en digitale, vormen van politieke journalistiek. De Saskia Stuivelingprijs voor politieke journalistiek op regionale en lokale schaal wordt hoger dan voorheen en gelijk aan de Vondelingprijs. Het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs heeft onlangs hiertoe besloten.

In de vernieuwde opzet zal de stichting de prijzen jaarlijks uitreiken aan personen ‘die met regelmatige publicaties in media nieuwe inzichten en heldere analyses hebben gegeven van politieke en bestuurlijke processen en structuren in Nederland op nationaal, regionaal of lokaal niveau.

Er zal jaarlijks één winnaar zijn van de Anne Vondelingprijs, voor publicaties op nationale schaal, en één winnaar van de Saskia Stuivelingprijs voor publicaties met een regionale of lokale doelgroep. Onder publicaties verstaat de stichting dus ook radio- en tv-uitzendingen, podcasts en internetpublicaties. De jury kan in de persoon van één journalist ook een hele redactie lauweren. Voor beide prijzen geldt dat de winnaar wordt beloond met een bedrag van € 2.500 en een beeldje.

De inzendtermijn opent jaarlijks op 1 december van het jaar waarover de prijs wordt uitgereikt. Dus vanaf a.s. 1 december zijn inzendingen mogelijk voor de prijzen over 2021. De inzendtermijn sluit twee maanden later, op 31 januari 2022. Deze prijzen zullen op woensdag 23 maart 2022 worden uitgereikt door de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp.

Petra de Koning (NRC Handelsblad) wint de Vondelingprijs 2019

De Anne Vondeling Prijs 2019 is toegekend aan Petra de Koning, redacteur van NRC Handelsblad, voor haar politieke journalistieke werk in het afgelopen jaar.

De jury prijst De Koning voor het consistent hoge niveau van haar artikelen, reportages en interviews. Ze combineert inzicht in het politieke proces aan vasthoudendheid, kennis van zaken aan originaliteit, scherpte aan onafhankelijkheid. Haar stukken zijn gezaghebbend, kritisch en informatief, ze bieden een trefzekere blik op de binnenkamers van de Haagse politiek.

Bijzondere aandacht trokken het afgelopen jaar een interview met voormalig FvD-voorman Henk Otten (samen met collega Philip de Witt Wijnen van NRC Handelsblad), een reportage over premier Rutte in de week waarin de Provinciale Statenverkiezingen en de tramaanslag in Utrecht plaats vonden, en een longread waarin Janine Hennis, VN-vertegenwoordiger in Irak, een jaar lang gevolgd werd.

Dit zijn voorbeelden van de journalistieke werkwijze van Petra de Koning. Ze neemt tijd om een politicus te portretteren of een onderwerp uit te diepen. Naast deze slow political journalism toont Petra de Koning met haar bijdragen aan ‘Haagse Zaken’, de politieke podcast van NRC Handelsblad, gevoel te hebben voor online vormen van journalistieke presentatie.

Menno van den Bos (Vrij Nederland) wint de Saskia J Stuivelingprijs 2019

Tevens kent de jury de Saskia J Stuivelingprijs toe aan freelance journalist Menno van den Bos voor zijn reportage over lokale politiek en journalistiek in Almere.
Hij beschrijft in dit artikel, dat is verschenen in Vrij Nederland, de teloorgang van de lokale journalistiek in wat (naar inwoneraantal) de achtste stad van Nederland is. Almere noemt hij een ‘journalistieke Bermudadriekhoek’, waarin initiatieven voor lokale journalistiek verdwijnen. Publieke controle op de lokale politiek is hierdoor nagenoeg afwezig.

Met de toekenning van de Saskia Stuivelingprijs deelt de jury de zorgen die er bestaan over de precaire positie van lokale en regionale media. De jury acht het van belang dat Van den Bos hieraan aandacht schenkt.

Menno van den Bos behoort tot de groeiende groep van jonge freelancers voor wie het beroepsperspectief onzeker is, zeker in de huidige periode van de coronacrisis. Dit is een aanvullende reden voor de jury om hem als vertegenwoordiger van zijn journalistieke generatiegenoten deze aanmoedigingsprijs toe te kennen.

Uitreiking

Als uitvloeisel van de beperkingen in verband met de coronacrisis vindt de uitreiking van de Anne Vondelingprijs en Saskia Stuivelingprijs dit jaar plaats op 8 juli 2020 in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.
Onder voorbehoud van de regels voor pubieksbijeenkomsten die dan gelden zal de prijsuitreiking plaats vinden om 17.00 uur. Inloop vanaf 16.00 uur.

Winnie Sorgdrager, voormalig minister van Justitie, lid van de Eerste Kamer namens D66 en lid van de Raad van State, zal de winnaars toespreken en beide prijzen uitreiken.

De Vondelingprijs is vernoemd naar voormalig politicus en oud-voorzitter van de Tweede Kamer Anne Vondeling (1916-1979). Vondeling werd onder meer bekend door zijn strijd tegen de verloedering van de Nederlandse taal. De prijs wordt sinds 1981 jaarlijks kort voor de zomervakantie uitgereikt. Inzendingen worden door de jury beoordeeld op een kritische visie op de politiek en op het op heldere en toegankelijke wijze verklaren van politieke vraagstukken.

De Saskia J Stuivelingprijs is vernoemd naar de in 2017 overleden oud-president van de Algemene Rekenkamer en oud-voorzitter van de Anne Vondelingstichting Saskia Stuiveling. De prijs is bedoeld voor de stimulering van innovatieve, jonge of regionale journalisten die veelal buiten het blikveld van de landelijke media blijven.

De jury van de Anne Vondeling Prijs bestaat uit Roel Janssen (financieel-economisch journalist, auteur), Bert van den Braak (bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de universiteit van Maastricht en verbonden aan het Montesquieu Instituut), Clairy Polak (journalist, presentator van tv- en radioprogramma’s), Sywert van Lienden (bestuursadviseur en ondernemer) en Sharon Gesthuizen (bestuurder en zelfstandig ondernemer, oud-lid van de Tweede Kamer). Querine Hoejenbos is secretaris van de jury.

Milena Holdert (Nieuwsuur) en Ghassan Dahhan (Trouw) winnen de Vondelingprijs 2018

De Anne Vondeling Prijs 2018 is toegekend aan Milena Holdert en Ghassan Dahhan voor hun televisie- en krantenserie over de steun van de Nederlandse overheid aan Syrische strijdgroepen.
De serie is een gezamenlijk project van het televisieprogramma Nieuwsuur en dagblad Trouw.

De jury prijst Holdert en Dahhan voor de kwaliteit van hun artikelen/uitzendingen, en ook voor de samenwerking tussen redacteuren van een krant en een tv-programma. In de ‘Syrië-serie’ heeft dit unieke producties opgeleverd, waarbij de multimediale mogelijkheden van tekst, beeld, geluid en vormgeving ten volle zijn gebruikt.
De Syrië-serie betreft de geheime levering van ‘niet-dodelijke steun’ door Nederland aan Syrische strijdgroepen tussen 2015 en 2018 ter waarde van omstreeks 28 miljoen euro. De onthullingen hierover hebben grote politieke en ambtelijke impact in Den Haag gehad. Daarnaast heeft de jury bewondering voor de journalistieke inzet bij het uitdiepen van dit complexe dossier. Nationale veiligheid, staatsgeheimen en de ondoorzichtige oorlogssituatie in Syrië maken gedegen journalistiek onderzoek buitengewoon lastig. Met grote volharding, en met steun van hun redacties, hebben Milena Holdert en Ghassan Dahhan zich op hun onderwerp gestort. Ook hiervoor verdienen ze de Anne Vondelingprijs 2018.

Jan van de Streek wint de Saskia J Stuivelingprijs 2018

Tevens kent de jury de Saskia J Stuivelingprijs toe aan Jan van de Streek, hoogleraar Fiscaal concernrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Van de Streek heeft nauw samengewerkt met redacteuren van uiteenlopende media bij de berichtgeving over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, het meest omstreden politieke onderwerp van het kabinet Rutte III in het afgelopen jaar. Ook heeft hij in 2018 onder eigen naam artikelen over de dividendbelasting geschreven voor Follow The Money, Trouw, Het Financieele Dagblad en het Weekblad Fiscaal Recht, en heeft hij de redactie van Nieuwsuur over dit onderwerp bijgestaan.
Het onderzoek van Van de Streek naar de memo’s over de dividendbelasting heeft een innovatieve bijdrage geleverd aan de verslaggeving over dit onderwerp. De toekenning van de prijs aan een journalistieke buitenstander is dan ook een blijk van erkenning voor de sleutelrol die deskundige bronnen voor journalisten spelen bij primeurs, duiding en verdieping van het politieke nieuws.

Uitreiking

De uitreiking van de Anne Vondelingprijs en Saskia Stuivelingprijs vindt plaats op woensdag 26 juni 2019 om 17.00 uur in de Noenzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Inloop vanaf 16.30 uur.

Ben Knapen, fractieleider van het CDA in de Senaat, oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad, zal de winnaars toespreken en beide prijzen uitreiken.

Het is verplicht om bij binnenkomst van het Eerste Kamergebouw een ID te tonen (voor parlementaire journalisten: een Kamerpas is niet voldoende).

De Vondelingprijs is vernoemd naar voormalig politicus en oud-voorzitter van de Tweede Kamer Anne Vondeling (1916-1979). Vondeling werd onder meer bekend door zijn strijd tegen de verloedering van de Nederlandse taal. De prijs wordt sinds 1981 jaarlijks kort voor de zomervakantie uitgereikt. Inzendingen worden door de jury beoordeeld op een kritische visie op de politiek en op het op heldere en toegankelijke wijze verklaren van politieke vraagstukken.

De Saskia J Stuivelingprijs is vernoemd naar de in 2017 overleden oud-president van de Algemene Rekenkamer en oud-voorzitter van de Anne Vondelingstichting Saskia Stuiveling. De prijs is bedoeld voor de stimulering van innovatieve, jonge of regionale journalisten die veelal buiten het blikveld van de landelijke media blijven.

De jury van de Anne Vondeling Prijs bestaat uit Roel Janssen (voorzitter; financieel-economisch journalist, auteur), Bert van den Braak (bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de universiteit van Maastricht en verbonden aan het Montesquieu Instituut), Sascha de Boer (fotograaf en voormalig presentator van het NOS-journaal), Sywert van Lienden (politiek activist en lobbyist) en Sharon Gesthuizen (voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en oud-lid van de Tweede Kamer voor de SP). Querine Hoejenbos is secretaris van de jury.

Kim van Keken en Eric Smit (Follow the Money) winnen de Vondelingprijs 2017

De Anne Vondeling Prijs 2017 is toegekend aan Kim van Keken
en Eric Smit voor hun artikelenserie ‘De Zaak Henry Keizer’ die
is verschenen op het online nieuwsplatform Follow the Money. De jury roemt Van Keken en Smit voor hun onthullingen en
vasthoudendheid. Als hedendaagse Woodward en Bernstein
hebben ze zich vastgebeten in de Keizer-affaire. Ze hebben een
indrukwekkende serie artikelen geproduceerd, die een
onthutsende inkijk oplevert in de interne dynamiek van de
grootste politieke partij van het land. Hun serie luidde de val in
van Keizer als partijvoorzitter van de VVD.

Van Keken en Smit schrijven niet voor een invloedrijke krant,
zoals Woodward en Bernstein deden voor The Washington
Post, maar voor een online elektronisch platform voor
onderzoeksjournalistiek, Follow the Money. De nasleep van hun
artikelen toont aan dat online journalistiek inmiddels evenveel
invloed kan hebben als de traditionele media.

De prijsuitreiking van de Anne Vondelingprijs vindt plaats op
woensdag 27 juni 2018 om 17.00 uur in de Noenzaal van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal. De laureaten worden
toegesproken door oud-minister van OCW, Jet Bussemaker.

De Vondelingprijs is vernoemd naar voormalig politicus en oud-
voorzitter van de Tweede Kamer Anne Vondeling (1916-1979).
Vondeling werd onder meer bekend door zijn strijd tegen de
verloedering van de Nederlandse taal. De prijs wordt sinds
1981 jaarlijks kort voor de zomervakantie uitgereikt.

Inzendingen worden door de jury beoordeeld op een kritische
visie op de politiek en op het op heldere en toegankelijke wijze
verklaren van politieke vraagstukken.

De jury van de Anne Vondeling Prijs bestaat uit Roel Janssen
(voorzitter; financieel-economisch journalist, auteur), Bert van
den Braak (verbonden aan het Montesquieu Instituut en het
Parlementair Documentatie Centrum), Sacha de Boer
(fotograaf en voormalig presentator van het NOS-journaal),
Sywert van Lienden (politiek activist en lobbyist) en Sharon
Gesthuizen (oud-lid van de Tweede Kamer voor de SP). Roel
Praat (oud-journalist en oud-directeur van de Algemene
Rekenkamer) is secretaris van de jury.