In Memoriam Marten den Uyl

In Memoriam

Marten J. den Uyl
30 augustus 1951 – 6 december 2016

Bij onze laatste bestuursvergadering vorig najaar meldde Marten zich af omdat hij ziek was. Dat was zeer ongebruikelijk, want Marten was zeer verbonden met onze prijs en liet geen vergadering of prijsuitreiking verstek gaan. Bijna dertig jaar heeft hij als bestuurslid – waarvan ook enkele jaren als voorzitter- zich met enthousiasme ingezet voor het belang van deze prijs. Onafhankelijke en kwalitatief goede en goed geformuleerde politieke journalistiek – hij was een toegewijde waakhond van deze waakhond van de macht.

De twee à drie keer per jaar dat we elkaar ontmoetten waren ook inspirerend. Je kon met Marten de wereld en omstreken even doornemen en genieten van zijn milde maar scherpe en altijd goed geïnformeerde kijk op maatschappelijke ontwikkelingen. En van zijn onversneden, bijna Brits gevoel voor humor. Een heerlijk mens, die ook wij voortaan moeten missen.

Wij zullen vol inzet doorgaan in zijn geest.

Het bestuur van de Anne Vondelingprijs mede namens de jury

Henk Bakker, secretaris
Simon van Driel
Saskia J Stuiveling, voorzitter
Roos M den Uyl
Jonathan Vondeling, penningmeester
Yvonne Zonderop

Inschrijving Anne Vondelingprijs 2016

Inschrijving open voor de 37ste editie

De inschrijving voor de Anne Vondelingprijs 2016 is opengesteld.

Het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs nodigt iedereen uit om eigen of andermans werk voor deze prijs onder de aandacht van de jury te brengen.

Journalisten die denken in aanmerking te komen voor deze prijs, kunnen zich aanmelden. Hoofdredacties en parlementaire redacties kunnen bijdragen van redacteuren insturen.

Het moet gaan om een geschreven journalistiek product (een artikel, een serie) dat in 2016 is gepubliceerd in een dag- of weekblad, ander tijdschrift of op digitale media. Bij deze laatste categorie gaat het vooral om reguliere media die hun positie in de samenleving hebben verworven. Voor alle publicaties geldt dat deze betrekking moeten hebben op de politieke berichtgeving in Nederland. Dat kan zijn op lokaal, regionaal (provinciaal) of nationaal niveau.

U kunt het journalistieke product tot 1 mei 2017 digitaal indienen via av-prijs@ziggo.nl

Criteria en jury

  • De jury let op helder en begrijpelijk gebruik van de Nederlandse taal
  • Inzicht in de politieke gang van zaken
  • Reflectie op het politieke bedrijf
  • Stilistische kwaliteit
  • Vernieuwend genre
  • Agenderend, ‘ander’ licht werpen op de politieke actualiteit
  • Kritisch observatievermogen nu het politieke systeem van alle kanten onder druk staat
  • Onafhankelijkheid

Professionaliteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid zijn van belang. Het journalistieke werk mag door maximaal twee personen gemaakt zijn.

De jury bestaat uit voorzitter Roel Janssen (financieel-economisch journalist, auteur), Carla van Baalen (hoogleraar parlementaire geschiedenis), Sacha de Boer (journalist/fotograaf), Sywert van Lienden (politiek activist en lobbyist) en Jan Schinkelshoek (voormalig journalist, oud-lid Tweede Kamer). Roel Praat (voormalig journalist en woordvoerder) is secretaris van de jury.

Uitreiking

De Anne Vondelingprijs 2016 wordt uitgereikt op woensdagmiddag 28 juni 2017 in de Noenzaal van de Eerste Kamer. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.500 en een bronzen beeltenis van Anne Vondeling, gemaakt door Bep Sturm-van de Bergh.

Achtergrond

Anne Vondeling (1916 – 1979) is onder meer bekend door zijn strijd tegen de verloedering van de Nederlandse taal. Hij was voorstander van helder en begrijpelijk taalgebruik. Als voorzitter van de Tweede Kamer (1972 – 1979) liet hij niet na hier op te wijzen. De prijs voor heldere, politieke journalistiek is daarom naar hem vernoemd. In 1981 is hiertoe de Stichting Anne Vondelingprijs opgericht.

Namens het bestuur de van de Stichting Anne Vondelingprijs,

Saskia J. Stuiveling, voorzitter

oud juryvoorzitter Max de Bok overleden

Bestuur en jury van de stichting Anne Vondelingprijs hebben met droefheid kennisgenomen van het overlijden van Max de Bok.
Max de Bok ontving de Anne Vondeling prijs voor heldere, politieke journalistiek in 1984 en is daarna altijd aan ons verbonden gebleven. Als bestuurslid, als voorzitter van de jury en als vaste bezoeker van de jaarlijkse prijsuitreiking.
Wij wensen zijn nabestaanden dat ze mede getroost mogen worden door de jarenlange bewonderenswaardige journalistieke carrière van Max de Bok.

Saskia J Stuiveling, voorzitter bestuur
Roel C. Janssen, voorzitter jury

Anne Vondelingprijs 2015 uitgereikt door Ahmed Aboutaleb

Woensdag 29 juni 2016 heeft Ahmed Aboutaleb de Anne Vondelingprijs 2015 uitgereikt aan winnares Aukje van Roessel. In zijn speech gaf hij een persoonlijke beschouwing over het belang van de persvrijheid voor de democratische rechtstaat.

Ahmed Aboutaleb reikt de Anne Vondelingprijs 2015 uit aan Aukje van Roessel
Ahmed Aboutaleb reikt de Anne Vondelingprijs 2015 uit in de Noenzaal van de Eerste Kamer (foto: Gert Riphagen)

Voorafgaand aan de uitreiking gaf jury voorzitter Roel Janssen een mooie toelichting in het jury rapport: “In haar eentje doet ze verslag van gebeurtenissen waarvoor bij andere media omvangrijke parlementaire redacties aan het werk zijn. Ze is goed geïnformeerd, schrijft helder, evenwichtig en tegendraads, over een veelheid aan onderwerpen.” Het volledige jury rapport is hier terug te lezen.

Aukje van Roessel wint Anne Vondelingprijs 2015

Aukje van Roessel
Aukje van Roessel

De Anne Vondelingprijs 2015 is toegekend aan Aukje van Roessel, politiek redacteur van het weekblad De Groene Amsterdammer. Zij krijgt deze prijs voor politieke journalistiek voor haar kritische en originele beschouwingen over de Haagse politieke arena. Bovendien neemt ze het in haar wekelijkse columns in De Groene regelmatig op voor de democratie en de rechtsstaat.

De prijs wordt aan Aukje van Roessel uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de Eerste Kamer der Staten-Generaal op woensdagmiddag 29 juni. Bij die gelegenheid houdt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam een actuele toespraak over persvrijheid.

De prijs is genoemd naar voormalig politicus en oud-voorzitter van de Tweede Kamer Anne Vondeling (1916 – 1979). Vondeling is onder meer bekend door zijn strijd tegen de verloedering van de Nederlandse taal. De prijs wordt sinds 1981 jaarlijks kort voor de zomervakantie uitgereikt. Inzendingen zijn door de jury beoordeeld op een kritische visie op de politiek en het op heldere wijze verklaren van politieke vraagstukken.

De jury voor de Vondelingprijs bestaat uit Roel Janssen (voorzitter; financieel-economisch journalist, auteur), Maria Henneman (oud-journalist, strategisch beleids- en communicatieadviseur), Carla van Baalen (hoogleraar parlementaire geschiedenis), Jan Schinkelshoek (voormalig journalist, oud-lid Tweede Kamer) en Sywert van Lienden (politiek activist en lobbyist). Roel Praat (oud-journalist en oud-directeur Algemene Rekenkamer) is secretaris van de jury.