Organisatie

Doelstelling

De Stichting Anne Vondelingprijs heeft tot doel de bevordering van kritische en helder geschreven en gesproken politieke journalistiek. Daartoe reikt zij jaarlijks een prijs uit aan een journalist die helder en begrijpelijk over politiek verslag gedaan heeft.

Werkwijze

Het bestuur van de stichting stelt een jury van ten minste drie vakbekwame personen samen die onafhankelijk van het bestuur de winnaars kan selecteren.

De prijzen gaan steeds over het voorgaande kalenderjaar. Dus in 2021 reikt de stichting prijzen uit voor werk dat in 2020 in verschenen.

Financiën en begunstigers

De stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Het RSIN-nummer is 816046153.

In 2021 zijn de financiële begunstigers van de stichting de Haagse PR-bureaus

– Meines, Holla en Partners
– Schinkelshoek & Verhoog en
– The Hague Corporate Affairs
Nieuwe sponsors zijn welkom.

Bank: IBAN: NL15 INGB 0004 8534 36
BIC: INGBNL2A

Bestuur

Hr. Jan Schinkelshoek, voorzitter
Hr. Pieter Maessen, secretaris
Hr. Jonathan Vondeling, penningmeester
Mevr. Roos den Uyl
Mevr. Aukje van Roessel
vacature

Jury

  • Mark Kranenburg (voorzitter), voorheen chef Haagse redactie en commentator van NRC Handelsblad
  • Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de universiteit van Maastricht en verbonden aan het Montesquieu Instituut
  • Sharon Gesthuizen, voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en voormalig lid van de Tweede Kamer voor de SP
  • Sywert van Lienden, bestuursadviseur en ondernemer
  • Clairy Polak, journalist, presentator van tv- en radioprogramma’s.

Contactgegevens

Postadres:
Stichting Anne Vondelingprijs
p/a Leeuwerikplein 6
2566 JX Den Haag
E-mailsecretariaat: secretaris@annevondelingprijs.nl.nl

Adminstratieve gegevens

Bank: IBAN: NL15 INGB 0004 8534 36
BIC: INGBNL2A

KvK-nummer: 41152085

RSIN: 816046153