Inschrijving Anne Vondelingprijs 2018

Inschrijving open voor de 39ste editie

De inschrijving voor de Anne Vondelingprijs 2018 is opengesteld.

Het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs nodigt iedereen uit om eigen of andermans werk voor deze prijs onder de aandacht van de jury te brengen.

Journalisten die denken in aanmerking te komen voor deze prijs, kunnen zich aanmelden. Hoofdredacties en parlementaire redacties kunnen bijdragen van redacteuren insturen.

Het moet gaan om een journalistiek product (artikel, reportage, serie van artikelen) dat in 2018 is gepubliceerd in een dag- of weekblad, tijdschrift of op de website van een nieuwsplatform. Voor alle publicaties geldt dat deze betrekking moeten hebben op de Nederlandse politiek. Dat kan zijn op lokaal, regionaal (provinciaal), nationaal of voor Nederland relevant Europees niveau.

Regionale en digitale ‘nieuwe’ media worden uitdrukkelijk aangemoedigd om artikelen voor te dragen. Boeken komen niet voor de prijs in aanmerking.

Saskia J Stuivelingprijs

Tevens opent de Stichting de inschrijving voor de ‘Saskia J. Stuivelingprijs’ 2018, verbonden aan de Anne Vondeling prijs’. Deze aanmoedigingsprijs is bedoeld voor de stimulering van innovatieve, jonge of regionale journalisten die veelal buiten het blikveld van de landelijke media blijven. De prijs, die in 2017 voor het eerst werd uitgereikt, is vernoemd naar Saskia J Stuiveling, oud-voorzitter van het bestuur van de Vondelingstichting. Ze overleed in 2017.

U kunt het journalistieke product tot 1 mei 2019 digitaal indienen via av-prijs@ziggo.nl

Criteria en jury

  • De jury let op helder en begrijpelijk gebruik van de Nederlandse taal
  • Inzicht in de politieke gang van zaken
  • Reflectie op het politieke bedrijf
  • Stilistische kwaliteit
  • Vernieuwend genre
  • Agenderend, ‘ander’ licht werpen op de politieke actualiteit
  • Kritisch observatievermogen nu het politieke systeem van alle kanten onder druk staat
  • Onafhankelijkheid

Professionaliteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid zijn van belang. Het journalistieke werk mag door maximaal twee personen gemaakt zijn.

De jury bestaat uit voorzitter Roel Janssen (financieel-economisch journalist, auteur), Bert van den Braak (medewerker van het Parlementair Documentatiecentrum en bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de universiteit van Maastricht), Sacha de Boer (journalist/fotograaf), Sharon Gesthuizen ( voormalig lid van de Tweede Kamer, voorzitter van 2 brancheorganisaties en zelfstandig ondernemer) en Sywert van Lienden (politiek activist en lobbyist). Mevrouw Querine Hoejenbos voert het secretariaat van de jury.

Uitreiking

De Vondelingprijs en de Saskia J. Stuivelingprijs worden uitgereikt op woensdagmiddag 26 juni 2019 in de Noenzaal van de Eerste Kamer. Ben Knapen, voormalig hoofdredacteur van NRC Handelsblad, voormalig staatssecretaris en tegenwoordig fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, zal de prijzen aan de winnaars uitreiken.

Achtergrond

Anne Vondeling (1916 – 1979) is onder meer bekend door zijn strijd tegen de verloedering van de Nederlandse taal. Hij was voorstander van helder en begrijpelijk taalgebruik. Als voorzitter van de Tweede Kamer (1972 – 1979) liet hij niet na hier op te wijzen. De prijs voor heldere, politieke journalistiek is daarom naar hem vernoemd. In 1981 is hiertoe de Stichting Anne Vondelingprijs opgericht.

Namens het bestuur de van de Stichting Anne Vondelingprijs,

Jan Schinkelshoek, voorzitter

Mede mogelijk door
De Anne Vondelingprijs wordt mede mogelijk gemaakt door De Stichting Je Maintiendrai Fonds en financieel gesteund door de Haagse PR-bureaus Hill en Knowlton; Meines, Holla en Partners; Publieke Zaken; Schinkelshoek&Verhoog en The Hague Corporate Affairs