Inschrijving Anne Vondelingprijs 2016

Inschrijving open voor de 37ste editie

De inschrijving voor de Anne Vondelingprijs 2016 is opengesteld.

Het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs nodigt iedereen uit om eigen of andermans werk voor deze prijs onder de aandacht van de jury te brengen.

Journalisten die denken in aanmerking te komen voor deze prijs, kunnen zich aanmelden. Hoofdredacties en parlementaire redacties kunnen bijdragen van redacteuren insturen.

Het moet gaan om een geschreven journalistiek product (een artikel, een serie) dat in 2016 is gepubliceerd in een dag- of weekblad, ander tijdschrift of op digitale media. Bij deze laatste categorie gaat het vooral om reguliere media die hun positie in de samenleving hebben verworven. Voor alle publicaties geldt dat deze betrekking moeten hebben op de politieke berichtgeving in Nederland. Dat kan zijn op lokaal, regionaal (provinciaal) of nationaal niveau.

U kunt het journalistieke product tot 1 mei 2017 digitaal indienen via av-prijs@ziggo.nl

Criteria en jury

  • De jury let op helder en begrijpelijk gebruik van de Nederlandse taal
  • Inzicht in de politieke gang van zaken
  • Reflectie op het politieke bedrijf
  • Stilistische kwaliteit
  • Vernieuwend genre
  • Agenderend, ‘ander’ licht werpen op de politieke actualiteit
  • Kritisch observatievermogen nu het politieke systeem van alle kanten onder druk staat
  • Onafhankelijkheid

Professionaliteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid zijn van belang. Het journalistieke werk mag door maximaal twee personen gemaakt zijn.

De jury bestaat uit voorzitter Roel Janssen (financieel-economisch journalist, auteur), Carla van Baalen (hoogleraar parlementaire geschiedenis), Sacha de Boer (journalist/fotograaf), Sywert van Lienden (politiek activist en lobbyist) en Jan Schinkelshoek (voormalig journalist, oud-lid Tweede Kamer). Roel Praat (voormalig journalist en woordvoerder) is secretaris van de jury.

Uitreiking

De Anne Vondelingprijs 2016 wordt uitgereikt op woensdagmiddag 28 juni 2017 in de Noenzaal van de Eerste Kamer. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.500 en een bronzen beeltenis van Anne Vondeling, gemaakt door Bep Sturm-van de Bergh.

Achtergrond

Anne Vondeling (1916 – 1979) is onder meer bekend door zijn strijd tegen de verloedering van de Nederlandse taal. Hij was voorstander van helder en begrijpelijk taalgebruik. Als voorzitter van de Tweede Kamer (1972 – 1979) liet hij niet na hier op te wijzen. De prijs voor heldere, politieke journalistiek is daarom naar hem vernoemd. In 1981 is hiertoe de Stichting Anne Vondelingprijs opgericht.

Namens het bestuur de van de Stichting Anne Vondelingprijs,

Saskia J. Stuiveling, voorzitter